telefon-mma-ekranli.jpg

MMA Nedir?

Küresel olarak 1000’e yakın uluslararası ve ulusal üye şirketten ve 14 bölgesel ofisten oluşan MMA, geleceği şekillendirmek için iş birliği içinde çalışmakta olan pazarlamacılar, teknoloji tedarikçileri, yayıncılar ve ajanslardan oluşan ekosistemi eksiksiz şekilde bir araya getiren tek mobil ticaret birliğidir. MMA’in küresel merkezi New York’ta bulunmakta olup, Asya Pasifik (APAC), Avrupa / Orta Doğu / Afrika (EMEA) ve Latin Amerika (LATAM) bölgelerinde faaliyet göstermektedir.
 

Teknolojinin, pazarlama dünyasının geleceğini tanımlayacağını vurgulamak amacıyla “Pazarlama’nın Geleceğini Şekillendir” mottosunu benimseyen MMA, bulunduğu bölgede ilgili kurum, marka ve girişimcileri bilinçlendirmek, yönlendirmek, eğitimlerle desteklemek, seminerler ve organizasyonlarla gündemi ve gelişmeleri takip etmelerini sağlamak, yüksek bütçeli çeşitli araştırmalarla mobilin pazardaki gerçek yerini ve marka algısına katkılarını  göstermek  gibi hizmetler sunmaktadır.

MMA, mobil pazarlama, reklam ve ilgili teknolojiler konusundaki ilerlemelere liderlik etmek için kurulmuş, kar amacı gütmeyen bir küresel ticaret birliğidir.
 

Pazar gelişiminin önündeki engelleri kaldırmayı, mobilleşmeyle ilgili mecra ilkeleri konusunda rehber oluşturmayı, sürdürülebilir büyüme için gerekli uygulamaları belirlemeyi ve mobil kanalların kullanımını yaygınlaştırmayı amaçlar.

Mobil Pazarın ve Pazarlamanın Geleceği

xps-8pb7Hq539Zw-unsplash.jpg

MMA Türkiye

25 Şubat 2020 tarihinde kurulan Mobil Mecralar Araştırma Pazarlama ve Reklamcılık Derneği (MMATR), Uluslararası bir yapı olan MMA Global’in Türkiye oluşumudur. MMA Türkiye olarak hedefimiz,  İstanbul’da ve Dünyanın çeşitli şehirlerinde düzenlenen Forum etkinlikleriyle pazardaki oyuncuları bir araya getirip mobilin nerede olduğu ve nereye gittiği konusunda sektörün ileri gelen fikir önderlerini sektör profesyonelleri ile buluşturmak ve her yıl gerçekleştirdiğimiz araştırma ve anketlerle pazarın büyüklüğü, farklı formatlardaki mobil reklamların marka algısı ve bilinirliğine katkıları veya sektör uzmanlarının mobil pazarının ve pazarlamanın geleceğini inşa etmektir.

MMA Türkiye Yönetim Kurulu

2022 MMA Türkiye Ekibi

3elvin.png
2melis.png

Melis Ertem
MMA Türkiye & MENA Bölge Direktörü

Elvin Altun Noyan
MMA EMEA İş Geliştirme Direktörü

5dnz.png
44mc.png
5mine.png
6sln.png

Deniz Özsaraç
MMA Türkiye & MENA
Dijital Pazarlama Yöneticisi

Mine Güven
MMA Türkiye & MENA
Pazarlama Operasyonları Yöneticisi

Mehmet Can Örücü